Јавни огласи и повици

Oглас / Повик Огласувач Рок
Јавен повик за субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија Министерство за економија 31.12.2018
Јавен повик за пријавување на интерес за развој на земјоделска задруга Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 15.10.2018