Состав на Владата на Република Северна Македонија

Зоран Заев
Претседател на Владата на Република Северна Македонија

Deputy Prime Minister of the Government and Minister of Defense
Deputy Prime Minister of the Government and Minister of Internal Affairs
Deputy Prime Minister of the Government for economic affairs and coordination with the economic sectors
Deputy Prime Minister of the Government for European Affairs in charge of European Affairs
Deputy Prime Minister of the Government for implementing the Framework Agreement and the Political System
Министер за надворешни работи
Министер за финансии
Министерка за труд и социјална политика
Министер за здравство
Министер за информатичко општество и администрација
Министерка за правда
Министер за земјоделство, шумарство и водостопанствo
Министер за транспорт и врски
Министер за култура
Министер за локална самоуправа
Mинистер за животна средина и просторно планирање
Министер за образование и наука
Министер за економија
Mинистер без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност
Министер без ресор задолжен за дијаспора
Министер без ресор задолжен за регулатива за подобрување на инвестициската клима за домашните претпријатија
Министеркa без ресор задолжена за странски инвестиции
Министер без ресор задолжен за странски инвестиции
Министер без ресор задолжен за странски инвестиции
Министер без ресор задолжен за имплементација на Стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите