Ministria e Mbrojtjes

Veb-stranica: Faqja e internetit: 
Posta elektronike: 
kabinetMO@mod.gov.mk
Telefon: 
02 3282 042 / 02 3282 097
Adresë: 
„Орце Николов“ бр. 116, Скопје
Faqja e Facebook: 
Profili në Twitter: 

Ministria e Mbrojtjes kryen punët që kanë të bëjnë me:

  • realizimin e sistemit të mbrojtjes dhe pavarësinë si dhe integritetin territorial të Republikës së Maqedonisë;
  • planifikimin, organizimin, pajisjen dhe përgatitjen e Armatës së Republikës së Maqedonisë dhe realizimin e planeve të përcaktuara;
  • organizimin dhe përgatitjen për mbrojtjen ushtarake dhe mbrojtjen civile;
  • organizimin dhe realizimin e trajnimit për mbrojtje;
  • organizimin dhe përgatitjen e mbikëqyrjes dhe  raportimin, lidhje për kryesim dhe mbrojtje kripto;
  • mbikëqyrjen e kompetencave të saja dhe
  • kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj.