Të dhëna të hapura

Portali i të dhënave të hapura të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut - data.gov.mk

Të dhëna të hapura në formë të seteve të të dhënave makinerike të lexueshme:

  1. Tabelë e hapur për të dhënat nga Vegla për llogaridhënie [CSV]