Листа на вработени

Листа на вработени во Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија:

Листа на вработени во Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија