Состав на Владата на Република Северна Македонија

Претседател на Владата

Претседател на Владата

Заменици на Претседателот на Владата

Прв Заменик на Претседателот на Владата и министер за политички систем и односи меѓу заедниците
Заменик на Претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции
Заменик на Претседателот на Владата за европски прашања
Заменик на Претседателот на Владата задолжен за политики за добро владеење

Министри

Министер за внатрешни работи
Министер за економија
Министер за локална самоуправа
Министер за надворешни работи
Mинистер за финансии
Министер за транспорт и врски
Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство
Министерка за одбрана
Министер за образование и наука
Министерка за труд и социјална политика
Министерка за култура
Министерка за животна средина и просторно планирање
Министер за информатичко општество и администрација
Министер за здравство
Министер за правда