Состав на Владата на Република Северна Македонија

Претседател на Владата

Претседател на Владата

Заменици на Претседателот на Владата

Прв заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за европски прашања
Заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за координација на политички прашања на ресорите
Заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори и инвестиции
Заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за политики на добро владеење

Министри

Министер за економија
Министер за локална самоуправа
Министер за надворешни работи
Mинистер за финансии
Министер за транспорт и врски
Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство
Министерка за одбрана
Министер за образование и наука
Министерка за култура
Министерка за животна средина и просторно планирање
Министер за правда
Министер за здравство
Mинистер за труд и социјална политика
Министер за информатичко општество и администрација
Министер за внатрешни работи