Fjalim i Kryeministrit Zaev me rastin e Ditës Botërore në luftë kundër varfërisë

Varfëria është një nga situatat më të rënda për çfarëdo shoqërie. Ju qytetarët më mirë e dini se jo vetëm fjala, por edhe veprat për çrrënjosjen e varfërisë janë motivi jonë i përditshëm.

Dhe jo vetëm në Ditën botërore të luftës kundër varfërisë, por çdo ditë. .Dhe jo vetëm për vlerat socialdemokrate, po edhe të njerëzimit

Në vitet e kaluara, ne i kemi përqendruar veprimet tona në ngritjen e standardit të jetesës dhe uljen e kostove për qytetarët, dhe kështu nivelin e varfërisë.

E rritëm pagën minimale në 14.500 denarë, domethënë edhe për 5.500 denarë më shumë se minimumi i marrë më parë nga punëtorët e tekstilit, lëkurëtarët, këpucëtarët për punën e tyre të vështirë.

Reforma shoqërore ka bërë kthesë në mënyrën se si shteti kujdeset për njerëzit në nevojë dhe ka përmirësuar jetën e rreth 300,000 qytetarëve. Ndihma sociale u rrit në 300 përqind. Përfshirja e fëmijëve që marrin ndihmë për fëmijë dhe arsim është trefishuar. Sot, mbi 22 mijë fëmijë përdorin masa për fëmijë, gjë që i nxjerr ata nga zinxhiri i varfërisë së fëmijëve.
Shteti nuk i harroi dhe nuk i la falimentuesit, për të cilët siguruam një ndihmë mujore, ashtu siç siguruam një pension shtetëror për ata që nuk i plotësonin kërkesat për një pension të rregullt.

Këto janë vepra që vërtetojnë se ne kujdesemi për të gjithë.

Duke hequr tarifën e transmetimit, duke futur një tarifë të lirë ditore të energjisë elektrike, duke ulur faturat e ngrohjes dhe në një farë mase duke ulur çmimin e ujit të pijshëm, ne po ndikojmë në kursimet e brendshme që pasqyrohen në varfëri.

Të dashur qytetarë. Jam përkushtuar  që të heq sa më shumë familje nga varfëria. Jemi duke punuar  së bashku me të gjithë ekipin qeveritar. Ju e shihni këtë në luftën kundër krizës së shkaktuar nga koronavirusi.

Fokusi ynë është tërësisht i drejtuar në ruajtjen e vendeve të punës, dhe në mbështetjen e kategorive sociale siç janë falimentuarit, pensionistët dhe të papunët.

Prindërit e vetëm, pensionistët me pensione deri në 15,000 denarë dhe të papunët do të marrin kartela në vlerë prej 6,000 denarë. Janë mbi 85,000 familje që do të sigurojnë nevojat e tyre shtëpiake.

Në krizë, kujdesi njihet, dhe ne nuk lejojmë askënd të mbetet i shkujdesur. "Lufta kundër varfërisë është e përbashkët dhe ne do ta udhëheqim atë së bashku, derisa të sigurojmë një jetë më të mirë për të gjithë."