Контакт

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бул. Илинден бр.2

1000 Скопје,
Република Македонија

телефон: +389 (0) 2 3118-022

 

Oвластени лица - офицери за заштита на личните податоци
 
1. Зорица Стојановиќ - помошник раководител, Сектор за правни работи

  • Е-мејл адреса: Zorica.Stojanovic@gs.gov.mk
  • Контакт телефон: 076 / 490 - 704
  • Локал 204 - ГС - Канцеларија 412, кула 6

 
2. Кирил Самарџиоски - помошник раководител, Сектор за информатичка технологија

  • Е-мејл адреса: Kiril.Samardzioski@gs.gov.mk
  • Контакт телефон: 076 446 811
  • Локал 135 - ГС - Kанцеларија 514, кула 7

 

ИСПРАТЕТЕ ПОРАКА: