Јавен повик 12/2023-Одлука и кратки биографии - ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица'' – Пробиштип

Институција која огласува: 
Влада на Република Северна Македонија
Рок на пријавување: 
29.02.2024

Јавен повик 12/2023 - Одлука и кратки биографии - ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица'' - Пробиштип