Отворена Влада

Согласно политиката на Владата за отворени податоци и транспаретно и отчетно работење, редовно и активно објавување информации од секојдневното работење на Владата:

СЕРВИСНИ ИНФОРМАЦИИ

АНТИКОРУПЦИЈА

Заменичка на Претседателот на Владата задолжена за политики за добро владеење:

ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА