Национални координатори

Владата на Република Северна Македонија ги има именувано следниве лица за национални координатори:

 

Национални координатори Биографија на национален координатор
Национален координатор за гранично управување Владимир Пивоваров
Заменик национален координатор за гранично управување     Дејан Ампев
Национален координатор за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам Борче Петревски
Заменик национален координатор за спречување на насилен екстремизам Џеладин Ајвази
Национален координатор за воени и полициски ветерани Стојанче Ангелов
Национален координатор за трансплантација Маја Мојсова Мијовска
Национален координатор за стратегиски комуникации и за спроведување на комуникациската стратегија на Владата Марјан Забрчанец
Национален координатор за одговорно владеење и транспарентност Роберт Поповски
Национален координатор за интеркултурализам, едно општество, развој на културата и меѓуресорска соработка Роберт Алаѓозовски