Отворена Влада

Согласно политиката на Владата за отворени податоци и транспаретно и отчетно работење, редовно и активно објавување информации од секојдневното работење на Владата: