Шахпаска : Продолжуваме со имплементирање на проектите кои се препознатливи во Ромската заедница и се во насока на нивна целосна инклузија

Министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска денеска учествуваше на Деветата Работна средба посветена на вклучувањето на Ромите и Ромите бегалци, насловена : „Технички дигитален состанок за спроведување на заклучоците за семинарот за Роми 2019 година “, во рамки на подкомитетот за Правда и Внатрешни работи.

Воведни обраќања покрај министерката Шахпаска имаа и Марта Гарсија Фидалго, Координатор за Политики за Роми и Орхан Усеин, лидер на тимот од Совет за Регионална Соработка, Интеграција на Ромите 2020 година, а учество земаа и претставници на граѓанскиот сектор.

„Стратегијата за Ромите во Република Северна Македонија и Националните Акциски Планови, како и Декадата за вклучување на Ромите се дел од јавните политики на нашата земја, со цел вклучување и интеграција  на сите етнички заедници во општеството на еднакви основи. Ова прашање е особено важно на нашиот пат кон Европската Унија, а социјалната вклученост ја градиме според стандардите на земјите членки на Европската Унија“ истакна министерката Шахпаска.

Таа посочи дека и како Влада и како Министерство сме насочени кон градење на  општество кое не се темели на поделби и сегрегација, туку општество на обединување и интеграција.

„Различните етнички заедници, нивната култура, нивната религија, нивните традиции го збогатуваат општествениот мозаик на различностите.  Ромите се дел од тој општествен мозаик, тие се граѓани на Република Северна Македонија, но истовремено се граѓани и на Европа. Обврска на сите нас е да ги прифаќаме различностите како  вредност, а не како причина за исклучување и поделба“рече Шахпаска.

Министерката потсети дека нашата држава во 2015  година ја има усвоено   Стратегијата за Роми која што е ревидирана во согласност со Европската Стратегија 2020. Како и дека,  во следниот период Министерството за труд и социјална политика заедно со Регионалниот Совет за Соработка ќе го започне процесот на подготовка на новата Стратегија за Роми во Република Северна Македонија.

„Неопходен е системски пристап во подобрување на статусот на Ромите во сите земји, преку конкретни мерки и активности на национално ниво, преку следење на достигнувањата, размена на информации со другите земји со една и единствена цел да се овозможи подобар економски статус и социјално вклучување на ромската популација во општеството“ , истакна Шахпаска.

Министерството за труд и социјална политика во рамките на надлежностите и координативната улога што ја има  и понатаму ќе продолжи со имплементирање на проектите кои се препознатливи во Ромската заедница и се во насока на нивна целосна инклузија.

Како особено значајни министерката ги посочи, вклучувањето на децата Роми во предучилишното образование, поголема информираност на припадниците на ромската заедница преку Ромските Информативни Центри, вклучување на невработените Роми во активните мерки за вработување,  имплементирање на Законот за лица неевидентирани во Матична Книга на Родени продолжуваат со несмален интензитет.

„За нас е многу значајна  подготовката на Регионална методологија за мапирање на ромски супстандардни населби,  заеднички проект со иницијативата за Интеграција на Ромите 2020. Воспоставување на механизам за следење, мерење и известување за политиките за интеграција на Ромите, произлезени од целите дефинирани во Декларацијата од Познан остануваат на врвот на агендата“ порача министерката Шахпаска.